Sommerhusområder

Norddjurs Kommune har 11 sommerhusområder. Der er syv sommerhusområder på nordkysten: Udbyhøj, St. Sjørup, Lystrup, Skovgårde, Fjellerup Strand, Bønnerup Strand og Gjerrild Nordstrand. På østkysten er der ét sommerhusområde: Grenaa. Desuden ligger sommerhusområdet Selkær Mølle inde i landet sydøst for Glesborg og et sommerhusområde på Anholt.

Langs stranden ved sommerhusområderne i Fjellerup, Bønnerup og Grenaa vil det være optimalt at udbygge faciliteter med oplevelsespladser.

Mål

Kommunalbestyrelsens mål er, at:

  • Der tages særligt hensyn til landskabet ved udbygning med ferie- og fritidsanlæg i sommerhusområder.
  • Se på mulighederne for at opbygge faciliteter langs strandene ud for sommerhusområderne i Fjellerup, Bønnerup og Grenaa, så kvaliteten, kapaciteten og oplevelsesværdien af områderne øges.

Retningslinjer

  1. Uden for kystnærhedszonen kan der udlægges arealer til sommerhuse på steder, hvor der sker en afvejning af de statslige interesser om anlæg i det åbne land mod rekreative ønsker.
  2. Nye sommerhusområder i kystnærhedszonen kan kun udlægges på baggrund af et landsplandirektiv.
  3. Ledige arealer i allerede udlagte sommerhusområder kan forbeholdes til ferieanlæg med indtil 100 sengepladser eller til offentlige rekreative formål. Hvis ledige arealer i et sommerhusområde udlægges til hotel, ferieby eller lignende, skal det samtidig sikres, at væsentlige dele af området friholdes til gavn for offentligheden.

Redegørelse

I 2005 blev der som følge af et landsplandirektiv udlagt nye sommerhusområder ved Fjellerup Strand, Bønnerup Strand, Gjerrild Nordstrand og Grenaa. I 2008 er der som følge af endnu et landsplandirektiv søgt om udlægning af yderligere 31 nye sommerhusgrunde i Skovgårde og 62 sommerhusgrunde i Grenaa. Der er i alt ca. 4.900 sommerhusgrunde i Norddjurs Kommune, heraf er ca. 700 ubebyggede. Det største sommerhusområde er Fjellerup Strand.

Anholt

Der er 190 sommerhusgrunde på øen, hvoraf ca. 75 er ubebyggede. Der er ikke grundlag for at udlægge nye sommerhusområder på Anholt.

Bønnerup Strand

Sommerhusområdet ved Bønnerup Strand omfatter 842 sommerhusgrunde, hvoraf ca. 300 er ubebyggede. 46 af grundene blev udlagt ved landsplandirektiv i 2005.
Sommerhusområdet ligger ved Bønnerup Strand, der er et landsbysamfund med fiskeri- og lystbådehavn. Der er udarbejdet skitser til masterplan for Bønnerup Havn og helhedsplan for Bønnerup Havn, Bønnerup Strand og sommerhusområdet med det formål at skabe sammenhæng i hele området. Byen rummer butikker til områdets daglige forsyning, flere kunsthåndværkere og en række spisesteder. Der er feriehotel og campingplads øst for sommerhusområdet. Der er udarbejdet lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Skibsbyggervej, ligesom der er lokalplanlagt for et feriecenter ved campingpladsen Albertinelund.

Fjellerup Strand

Sommerhusområdet omfatter 1.790 sommerhusgrunde, hvoraf ca. 465 er ubebyggede. Sommerhusområdet ligger ved Fjellerup by. Tilsammen rummer området et basisudvalg af butikker til den daglige forsyning. Der er desuden 3 campingpladser med tilhørende faciliteter i området. Der er lokalplanlagt for område til ferieboliger ved Løgholmsvej. Nordsøstien, der løber langs kysten, har forbindelse til Bønnerup og Gjerrild. Fjellerup Strand er en attraktiv badestrand med Blå Flag-station.

Gjerrild Nordstrand

Området omfatter 522 sommerhusgrunde, heraf er ca. 130 ubebyggede. 99 af sommerhusgrundene blev udlagt ved landsplandirektivet i 2005. Sommerhusområdet ligger cirka 2 km nord for Gjerrild by. I sommerhusområdet ligger en campingplads med dagligvarebutik til områdets daglige forsyning.

Grenaa Strand

Sommerhusområdet ved Grenaa består af to områder: Dels de gamle sommerhusområder ved Kystvej (Lyngvej og Klitten), som består af 614 sommerhusgrunde, der alle er bebyggede, dels sommerhusområdet ved Fuglsang/Ramskovvej/Sletten, der består af 194 sommerhusgrunde, hvoraf ca. 10 er ubebyggede. De 99 sommerhusgrunde ved Sletten blev godkendt ved landsplandirektivet i 2005.

Sommerhusområdet "Klitten" er et gammelt sommerhusområde med en del sommerhuse, der er erklæret for bevaringsværdige. Området er på den baggrund omfattet af en bevarende lokalplan. Sommerhusområderne er en del af det samlede ferie- og fritidsområde ved Grenaa Strand, som blandt andet rummer spisesteder, campingplads, hotel inklusive ferielejligheder, lystbådehavn og Kattegatcentret.

Lystrup Strand

Sommerhusområdet omfatter 192 sommerhusgrunde og er stort set udbygget. For den østligste del af sommerhusområdet er der godkendt lokalplan til regulering af de bebyggelsesmæssige forhold. I forbindelse med sommerhusområdet er der en offentlig badestrand.

Selkær Mølle

Sommerhusområdet ved Selkær Mølle ligger uden for kystnærhedszonen i det åbne land cirka 1,5 km sydøst for Glesborg. Der er 358 sommerhusgrunde, heraf er ca. 130 ubebyggede. Området er lokalplanlagt.

Skovgårde

Sommerhusområdet, der ligger midt på nordkysten, omfatter 381 sommerhusgrunde, heraf er ca. 15 ubebyggede. I området ligger en campingplads. Sommerhusområdet her og sommerhusområdet ved Fjellerup Strand er vokset sammen. I 2008 blev 31 nye grunde i området ved Nordvangsvej godkendt i forbindelse med landsplandirektivet. Der er en god badestrand i umiddelbar forbindelse med sommerhusområdet.

St. Sjørup

Sommerhusområdet St. Sjørup ligger ved Hevring Bugt mellem kysten og landsbyen St. Sjørup. Det omfatter 469 sommerhusgrunde, heraf er ca. 45 ubebyggede. Af hidtidig planlægning fremgår det, at der er en mulighed for at udvide sommerhusområdet med et område sydvest for Kærvejen med 75 grunde. Området ligger inden for den planlægningsmæssige støjkonsekvenszone ift. det militære skydeterræn Hevringlejren, og derfor kræver det en ændring af forholdene at få området inddraget i sommerhusområdet. Det offentlige strandområde "Paradiset" ligger umiddelbart nord for sommerhusområdet.

Udbyhøj

Sommerhusområdet Udbyhøj ligger ved udmundingen af Randers Fjord og omfatter 159 sommerhusgrunde, heraf er ca. 25 ubebyggede. Der er færgeforbindelse over Randers Fjord.