Byer og landsbyer

Det er kommunalbestyrelsens ønske, at alle byer i Norddjurs skal kunne tilbyde ”hele pakken” for et liv med muligheder. Dét kan de færreste byer på egen hånd, derfor skal de ses i indbyrdes samspil og netværk. De skal supplere hinanden og deles om funktioner, og de mindre byer skal koble sig på de lidt større byer i kommunen.

Med afsæt i geografien og kommunens struktur har kommunalbestyrelsen vedtaget et bymønster, der tager udgangspunkt i fire bybånd::

  • Bybånd Øst med Grenaa
  • Bybånd Syd med Trustrup, Lyngby, Ålsø og Ålsrode
  • Bybånd Vest med Auning, Allingåbro og Ørsted
  • Bybånd Midt med Glesborg, Ørum, Bønnerup Strand, Stenvad, Fjellerup og Gjerrild.

Det er i de fire bybånd, at potentialet for erhvervs- og befolkningsvækst er stærkest. Det er også her, koncentrationen af arbejdspladser er størst, og det er derfor her, der skal fokuseres, når der byudvikles.

Det betyder ikke, at der ikke kan ske vækst og udvikling uden for disse bånd. Bybåndene er et udtryk for, hvor man ser de største potentialer for vækst på sigt, og hvor der er behov for at være på forkant. Det er kommunalbestyrelsens mål, at der skal være plads til vækst i hele kommunen. Det er dog svært at forudsige, hvor behovet for nye arealudlægninger uden for bybåndene vil opstå, derfor vil eventuelle arealudlægninger blive behandlet i form af kommuneplantillæg, hvis behovet opstår.

Udvikling og bosætning i bybåndene vil styrke hele kommunen. Alle andre byer kobler sig nemlig op på de fire bånd i et bynetværk. Byerne er således internt afhængige af hinanden for at kunne sikre alle nødvendige funktioner i lokalområdet. Alle byer kan ikke have alle funktioner, men skal dele og på den måde sikre, at kvaliteten af funktionerne bliver af høj standard.

De fire bybånd orienterer sig desuden mod de større byer i det østjyske vækstcenter og er dermed en del af et endnu større bynetværk.

Det østlige og sydlige bybånd og bynetværk retter sig mod Aarhus. Denne tilknytning er vigtig for bosætnings-, erhvervs- og turismeudvikling, og derfor er en velfungerende letbane og hovedvej 15 afgørende forbindelser.

Det vestlige bybånd og bynetværk retter sig ligeledes mod Aarhus, særligt i forhold til bosætning, men har også tætte relationer til Randers.

Det midterste bybånd har en anden karakter, da det er forbindelsen til kysten, skoven og kystbåndet, der er afgørende for væksten.

Landsbyerne i Norddjurs er også i fokus i kommuneplan 2021. Strategien for landsbyer sætter fokus på de forskellige karakteristika i landsbyer på mellem 200 – 1000 indbyggere, og landsbyerne er dermed opdelt i fire kategorier. Der er forskellige målsætninger for hver kategori.

  • Landsbyer i bybånd
  • Landsbyer i udvikling
  • Landsbyer med lokalforankrede aktiviteter
  • Stille landsbyer

I de øvrige landsbyer med under 200 indbyggere er der fokus på at muliggøre udvikling, hvor der er konkrete ønsker om det. Det sker blandt andet igennem den fleksible landsbymodel.

Henvisninger