Randers Fjord

Randers Fjord er en ca. 30 km lang fjord, som strækker sig fra Randers ud til sit udløb i Kattegat ved Udbyhøj. Randers Fjord er udløb for Gudenåen i Kattegat. Randers Fjord er ligeledes udløb for Alling Å.

Randers Fjord er indrammet af diger og pumpelag langs hele fjorden på syd- og nordsiden i både Norddjurs og Randers Kommuner. I Norddjurs er der 7 pumpelag, som vedligeholder digerne og pumperne i overensstemmelse med gældende vedtægter, således at arealerne i dag fortsat er egnede til landbrugsdrift.

Randers Fjord er udfordret af nye problemstillinger, da området er udpeget som særligt oversvømmelsestruet ved fremtidige stormfloder. Der er derfor udarbejdet målrettede handleplaner for at klimatilpasse Randers Fjord. Dette skærper fokus på modstridende interesser ift. landbruget, klimatilpasningen og naturens dynamikker. Da Randers Fjord indeholder store naturinteresser, blandt andet flere Natura 2000-udpegninger, skal interesserne afvejes nøje. Uanset hvilke løsninger der vælges, vil flora og fauna undergå forandringer i fremtidens Randers Fjord. Dette beskrives nærmere i afsnittet Klimatilpasning.

Se også afsnittet om Naturpark i Norddjurs Kommune.

Henvisninger