Stille landsbyer

Holbæk og Gjesing

Holbæk og Gjesing er små landsbyer, der har forholdsvis stille lokalsamfund. Landsbyerne har få offentlige services og ingen indkøbsmuligheder, og er derfor afhængigt af koblinger til især bybånd vest. Det forventes ikke, at disse landsbyer oplever befolkningsvækst eller yderligere udvikling i planperioden. Til gengæld ligger disse landsbyer naturskønt tæt på det blå og det grønne, og de er fortsat gode steder at bo, hvor stilheden, naturen og lokalsamfundet nydes af dem, der bor der. I forhold til planlægning, er Norddjurs Kommunes rolle i disse landsbyer at træde ind til at sikre, at de værste effekter af tilbagegang mindskes.

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

  • Modvirke de negative effekter ved tilbagegang

I forhold til planlægning, betyder det, at fokus sættes på nedrivning og eventuelt byforskønnelse i de stille landsbyer.

Henvisninger

Links:

Norddjurs Kommunes hjemmeside