Bybånd Syd

Bybånd syd indrammer de fire mindre byer og landsbyer Trustrup, Lyngby, Ålsø og Ålsrode, og er et vækst-bybånd.

Bybåndet har gode potentialer for udvikling, ikke mindst på grund af nærheden til Aarhus via letbanen. Bybånd syd er stærkt forbundet til Grenaa og de mange services og faciliteter i bybånd øst. I selve bybåndet har kommunen fokus på vigtigheden af at styrke fælleskabet, blandt andet gennem en revision og udvidelse af udviklingsplan for området. Den nye udviklingsplan gælder for 2021-2026, og ambitionen med planen er, at borgere, kommune og politikere i fællesskab arbejder med udviklingsplanen i denne periode.

Link til Udviklingsplan Bybånd Syd 2021-2026  

Omkring disse fire byer skal det sikres, at der til enhver tid er udlagt arealer til byudvikling, som modsvarer behovet.