Norddjurs Kommunes Vision

Norddjurs Kommunes vision rummer essensen af, hvad der kendetegner Norddjurs, hvad der gør Norddjurs til noget særligt og udpeger den retning, Norddjurs ønsker at bevæge sig i. Målet er, at visionen skal tale til alle – både Norddjurs Kommunes borgere, medarbejdere, politikere, erhvervsliv og andre samarbejdspartnere. Derfor bruges ordet ”vi” i teksten for at signalere, at visionen både er borgernes og kommunens – og at vi kun sammen kan gøre visionen til virkelighed. Visionen er den fælles referenceramme, som alle kommende politikker og planer for Norddjurs skal tage udgangspunkt i.

Et liv med muligheder

I Norddjurs handler et liv med muligheder om fx job, gode skoler og daginstitutioner, mulighed for at være aktiv i fritiden, nærhed til – og adgang til - naturen, en bred vifte af kulturtilbud og fritidsoplevelser, velfungerende infrastruktur og meget andet. Et liv med muligheder er noget, vi skaber sammen – men samtidig anerkender vi, at ingen kan afgøre, hvad et liv med muligheder indebærer for den enkelte.

Det betyder, at:

 • I Norddjurs er der plads til at skabe sine egne fællesskaber, tage initiativ og få ting til at ske. Det sker fx gennem en stærk forenings- og frivillighedskultur.
 • Vi fremmer et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser inden for fx natur, fritid og kultur.
 • Vi skaber rammer, der er med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv. Det kan fx være gode job, fritidsaktiviteter, daginstitutioner, skoler og ældrepleje.

Alle med

Norddjurs har fokus på fællesskaber, rummelighed, medborgerskab og relationer mellem mennesker. Vi ønsker plads til forskellighed og fremmer mangfoldighed, hvor alle får plads til at skabe deres eget liv og muligheder inden for de fælles rammer.

Det betyder, at:

 • Vi ønsker, at alle får mulighed for at blive en del af fællesskaberne.
 • Vi har blik for, at fællesskab eksisterer alle steder og i alle mulige sammenhænge.
 • Vi indgår i en åben dialog om, hvad vi forventer af hinanden.
 • Vi udviser tolerance og rummelighed over for ideen om, at et liv med muligheder kan tage sig ud på mange forskellige måder.
 • Vi påskønner og understøtter initiativer i lokalområderne.
 • Den kommunale indsats kan ikke stå alene, men indgår i samspil med frivillighed og borgernes egne initiativer inden for de fælles rammer. 

Vækst i job

I Norddjurs ved vi, at vækst i job er forudsætningen for, at vi kan udvikle os i den retning, vi gerne vil.

Det betyder, at:

 • Det er naturligt for os at være en aktiv del af det østjyske vækstområde.
 • Mangfoldighed er en af vores største aktiver. Norddjurs har mange forskellige typer uddannelser, job, virksomheder og erhvervsmuligheder.
 • Vi styrker og videreudvikler vores stedbundne potentialer inden for fx oplevelser, land- og skovbrug, fødevareproduktion, og fiskeri- og havnevirksomhed.
 • Vi har naturlige styrkepositioner til en moderne, grøn erhvervsstrategi, og udnytter at vi har plads til store virksomheder inden for fx energi, udskibning, transport og produktion.
 • Vi opsøger nye erhvervsmuligheder og skaber gennem en målrettet indsats gode vilkår for innovation, virkelyst og iværksætteri.
 • Vi har et kontinuerligt og stærkt fokus på uddannelse, for vi har brug for en dygtig, veluddannet og mangfoldig arbejdsstyrke, som trives i deres job.
 • Vi videreudvikler væksten i de kreative og innovative fag, ved fortsat at understøtte et attraktivt uddannelsesmiljø, som matcher fremtidens behov.

Gode forbindelser

I Norddjurs er vi bevidste om, vi ikke er os selv nok, men at gode forbindelser og mobilitet derimod skaber forudsætninger for vækst og udvikling. Det skal være nemt at komme både til, fra og rundt i Norddjurs.

Det betyder, at:

 • Det er naturligt for os at tænke i helheder og være opmærksom på sammenhænge, både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
 • Vores tilgang til omverdenen er åben, nysgerrig og dynamisk.
 • Vi sætter fokus på hurtige, driftssikre digitale forbindelser i hele Norddjurs.
 • God mobilitet skal understøtte vores muligheder.
 • Vi er bevidste om, at gode forbindelser også handler om relationer, både menneskelige, forretningsmæssige, kulturelle og geografiske.

Henvisninger​