Ørsted

Ørsted har cirka 1.450 indbyggere. Byen har stjerneform med entydig bymidte og en gennemgående befærdet færdselsåre til den del af kommunen, der ligger nord for byen. Byen grænser op til herregårdslandskabet omkring Stenalt mod vest og skov og inddæmmet land mod øst. Ørsted har en central placering i forhold til Naturpark Randers Fjord. Der er både offentlig og privat service i byen.

Mål

Kommunalbestyrelsens mål er, at:

  • Ørsted udvikles som en del af Bybånd Vest.
  • Fastholde ridecenter i Ørsted for den vestlige del af kommunen.


Redegørelse

Der er tandlægeklinik, læger, Falckstation, børnehaver, folkeskole til og med 6. klasse (folkeskole og børnehave udgør tilsammen Ørsted Børneby), idrætsanlæg, idrætshal, bibliotek, biograf og ridecenter. Der er desuden dagligvarebutikker, andre butikker til områdets daglige forsyning og pengeinstitutter.

Byens parcelhuskvarterer ligger i den nordlige og østlige del af byen. I de senere år er den største vækst i boligbyggeri foregået i den nordlige del af byen, hvor en del af bebyggelsen er tæt-lav boligbyggeri, som er velegnet for ældre.

På Østerbakkenøst for byen er der fortsat rummelighed til boliger.

Omkring det tidligere Ørsted Sygehus er der institutioner og bofællesskaber for fysisk og psykisk handicappede.

Der er en del håndværksvirksomheder og fremstillingsvirksomheder i byen. Byens erhvervsområde ligger syd for byen ved Rougsøvej.

Byens foreningsliv foregår omkring beboer- og handelsstandsforeningen og idrætsforeningen. I Ørsted Enge ligger motocrossbane, skydebane og hundetræningsbane på kommunalt ejet areal.

Der er etableret disc-golfbane i den kommunale skov øst for byen, ligesom der er etableret mountainbikebane. Endvidere er der etableret crolfbane på det tidligere idrætsanlæg ved Rougsøhallen, alt sammen er foregået på byens initiativ og ved frivillig arbejdskraft.

Planlægningsmæssige forhold

Ørsted ligger i byzone. Udviklingsmulighederne med hensyn til boliger i Ørsted er dels udbygningen mod øst, dels udbygningen i bymidten og mod vest, hvor der er udlagt muligt byvækstområde. Med hensyn til nye erhvervsarealer er der i den sidste kommuneplan udlagt nyt område syd for byen, som endnu ikke er lokalplanlagt.