Mobilitet

Mobilitet er at gøre det muligt og attraktivt at bevæge sig på en smart og fleksibel måde. Mobilitet er at tænke på tværs af transportformer, byplanlægning og hverdagens gøremål.

Norddjurs Kommune udarbejdede i 2016 Djurs Mobilitetsstrategi sammen med Syddjurs Kommune, Midttrafik og Region Midtjylland, som satte kursen for, hvordan vi udvikler mobiliteten på Djursland frem mod 2025.

Djurs Mobilitetsstrategi handler kort sagt om at skabe et effektivt, sammenhængende og bæredygtigt mobilitetstilbud, at udnytte ressourcer og investeringer effektivt, at arbejde for konkrete store nyinvesteringer og igangsætte konkrete indsatser – hver især og i fællesskab.

I Norddjurs Kommune er der siden blevet arbejdet særligt med den del af strategien der hedder trafikknudepunkter, stationer og stoppesteder, hvilket særligt kan ses på Auning Trafikknudepunkt, den nye letbanestation i Hessel i det sydlige Grenaa samt på opgraderingerne på stationerne i Trustrup og Grenaa. I den kommende tid vil der fortsat ske opgraderinger af stationerne, for eksempel bedre ventefaciliteter på Glesborg Trafikknudepunkt. Der arbejdes også på at få forbedret cykelparkeringen på alle 3 stationer samt bedre krydsningsmuligheder i Trustrup og Grenaa.

En væsentlig del af strategien var at lave et nyt kollektivt trafiksystem, som havde letbanen som rygraden suppleret med letbane på gummihjul, det vil sige hurtige direkte busser mellem trafikknudepunkterne. Grenaabanen åbnede som letbane i april 2019 og Kollektiv Trafikplan Djursland 2020 trådte i kraft i juni 2020 med det nye system med letbanen, hurtige og direkte busser i et nyt hovednet med faste minuttal og høj frekvens, suppleret af øvrige lokale ruter og flextrafikken med skift til hovednettet på trafikknudepunkterne. I forbindelse med lanceringen af det nye kollektive trafiksystem har Norddjurs Kommune som en af de første kommuner også introduceret Midttrafiks seneste tilbud inden for flextrafikken; Plustur, hvor man kan blive kørt til og fra det kollektive trafiksystem i flextaxi for en fast lav pris på en buszonetakst, hvis man ikke har direkte adgang til bus eller letbane.

Djursland har et stort bilejerskab, som ligger i landets top, derfor er der også et stort potentiale for at udnytte den store vognpark og de mange kørsler, som foregår på Djursland med kun en person i bilen til øget samkørsel. Norddjurs Kommune samarbejder med FDM om en ny samkørselsplatform, som skal gøre det nemmere at køre sammen til gavn for miljøet og pengepungen. Herudover arbejdes der fortsat for få flere delebiler ud på Djursland, som man f.eks. kan se det i Auning og Nørager og i flere byer i Syddjurs.

En væsentlig tilføjelse i Norddjurs de seneste år er omfartsvejen nord om Grenaa, Nordre Kattegatvej, som giver en bedre forbindelse fra rute 16 til havnen i Grenaa for den tunge trafik.

Under mobilitetsafsnittet kan du læse om følgende delemner:

Det er af afgørende betydning for Norddjurs Kommune at have en velfungerende kollektiv trafik. Mange borgere i Norddjurs Kommune benytter kollektiv trafik til og fra arbejde, samtidig har Norddjurs mange ind-pendlere til både virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Der transporteres store mængder gods til og fra industriområdet i det nordøstlige Grenaa og Grenaa Havn. Forholdene omkring transport af gods er derfor af stor betydning for produktionsvirksomhederne og havnen.

Størstedelen af kommunens veje, med undtagelse af hovedveje og private veje, anlægges og vedligeholdes af kommunen. Et vigtigt aspekt, som er knyttet hertil, er sikkerheden for trafikanterne.

Mobil- og bredbåndsprojektet i Norddjurs Kommune udvikler den digitale infrastruktur, som har stor betydning for at udvikle mobilitetsløsninger, der kan effektivisere transportsystemet og give borgerne transportinformation på farten.