Enslev


Enslev har cirka 80 indbyggere. Enslev har en attraktiv beliggenhed ved Kolindsunds nordkanal, som kan give mulighed for en begrænset byvækst. Byens beliggenhed tæt på Grenaa gør, at byens beboere bruger Grenaa bys faciliteter.

Byen har forsamlingshus med et aktivt foreningsliv.

Planlægningsmæssige forhold

Enslev er udlagt til byzone. Det fremgår af den hidtidige planlægning, at en eventuel lokalplan for byen skal sikre, at fremtidig udvikling og anvendelse er boligformål med mulighed for erhvervstyper, der kan indpasses i byen. Det skal sikres, at Enslev bevarer sit særpræg som landsby og ikke på sigt vokser sammen med Grenaa.

I byens sydvestlige udkant er udlagt et område til boligformål. Området har en god beliggenhed i forhold til Kolindsund.

Der er udarbejdet en landsbybeskrivelse, der beskriver byens kulturhistorie og udvikling frem til i dag.