Bybånd Øst

Bybånd Øst er fokuseret på Grenaa. 

Grenaa er hovedbyen for hele Djursland, og tilbyder en række kultur-, fritid- og uddannelsesfaciliteter, som ikke findes andre steder i kommunen. Der er gode betingelser for erhverv i byen, især turisme og havneerhverv i forbindelse med Grenaa Havn. Grenaa by og havnen er også motor for vækstsamarbejder, for eksempel med Halmstad og Aarhus Universitet. Grenaa er en uddannelsesby med blandt andet gymnasium, handelsskole og teknisk skole. Byen er også detailhandelscentrum i Norddjurs, hvor midtbyen og aflastningsområdet tilbyder butikker og handelsoplevelser, som ikke findes andre steder på Djursland. Bybånd øst har et helt særligt vækstpotentiale, både i forhold til bosætning og erhverv.

Omkring bybånd øst skal det sikres, at der til enhver tid er udlagt arealer til byudvikling, som modsvarer behovet.

Henvisninger