Hammelev

Hammelev har omkring 150 indbyggere. Hammelev ligger forholdsvis tæt på Grenaa. Byen har et tydeligt præg af landsby med gårde og parcelhuse langs hovedgaden. Midt i byen ligger en maskinfabrik. Byen har en markant kirke med en fornem trefløjet præstegård i bindingsværk fra 1700-tallet og et forsamlingshus. Hammelev er udpeget som kulturhistorisk helhed i forbindelse med landskabskortlægningen.

Planlægningsmæssige forhold

Hammelev er udlagt til byzone. Det skal sikres, at Hammelev bevarer sit særpræg som landsby. De nye erhvervsområder, der udlægges omkring Grenaa, kommer ganske tæt på Hammelev. Det skal sikres, at der fortsat er en naturlig adskillelse mellem landsbyen og erhvervsområdet nord for Grenaa.