Velfærdsområdet

Velfærdsområdet leverer kommunale velfærdsydelser til borgere i Norddjurs Kommune i alle aldersgrupper. Det omfatter bl.a. kommunale velfærdsydelser som børnepasning, undervisning i folkeskolen, ungdomsklubtilbud, hjemmehjælp, plejeboliger, træning, hjælp til borgere med særlige sociale problemer, botilbud og psykiatritilbud mv.

Velfærdsområdet består af tre forvaltningsområder:

  • Skole- og dagtilbudsområdet
  • Socialområdet
  • Sundheds- og omsorgsområdet.

Ved at samle tre velfærdsområder er der givet gode rammebetingelser for at skabe sammenhæng i tilbuddene til borgerne. Flere velfærdstilbud til borgerne går på tværs og for hele tiden at sikre, at der er sammenhæng i tilbuddene, så fokuseres der vedvarende på tværgående samarbejde mellem forvaltningsområderne.

De tre forvaltningsområder beskrives i det følgende hver for sig, men beskrivelserne indeholder eksempler på tværgående samarbejder mellem forvaltningsområderne i hele kommunen og med eksterne aktører.