Bybånd Midt


Bybånd Midt består af Glesborg, Bønnerup Strand, Ørum, Stenvad, Fjellerup og Gjerrild. De seks byer danner et bånd midt i kommunen, der skal sikre et anker for udviklingen af de byer, der danner netværk her. Byerne ligge desuden, så de skaber en af de vigtige forbindelser til kystbåndet, særligt for turister, der er rejst igennem Syddjurs.

De seks byer i bybåndet er meget forskellige og har alle funktioner, der gør dem lige vigtige for bybåndets vækst. Der er derfor ikke på samme måde en motor for bybåndet som i de to øvrige bånd, men derimod er alle byerne motorer for det omkringliggende netværk af byer.

Omkring disse seks byer skal det sikres, at der til enhver tid er udlagt arealer til byudvikling, som modsvarer behovet.

Henvisninger