Ålsø

Ålsø ligger tæt ved hovedvej 15 og forholdsvis tæt på Grenaa. Byen har tydeligt karakter af boligområde med parcelhuse. Der er dog nogle få virksomheder i byen. Ålsø har omkring 155 indbyggere, og byens vækst er stagneret. Ålsø er koblet til Trustrup, Lyngby og Ålsrode som en del af bybånd syd.  

Planlægningsmæssige forhold

Ålsø er byzone og er i den gældende kommuneplan udlagt som boligområde. Det betyder, at der kun kan udøves erhverv, som ikke giver genevirkninger i forhold til omgivelserne. Der er ledige områder i byen til parcelhusbebyggelse.