Fjellerup

Fjellerup er præget af de store sommerhusområder og mange turister. Det giver grundlag for dagligvarebutikker, hvoraf flere ligger i sommerhusområdet og kun har sommeråbent. Byens indbyggertal er cirka 430. Den offentlige service i byen udgøres af børnehave, aktivitetshus og regionsinstitutionen Møllebækken, der er indrettet i de tidligere skolebygninger. Der er desuden en efterskole i byen. Der er regionale busforbindelser til Grenaa og Randers.

Planlægningsmæssige forhold

Byen er en landsby med enkelte byzoneområder. Der er kommuneplanlagt arealer til boligformål i byens sydvestlige del. Der er et relativt nyt boligområde mellem Nordkystvejen og sommerhusområdet, som endnu ikke er helt udbygget. Enkelte områder er allerede inddraget i byzone i forbindelse med lokalplaner, som er vedtaget.

Byens erhvervsliv begrænser sig til nogle håndværksvirksomheder og et byggemarked. Der er ikke planlagt nye områder til erhvervsformål, men der er mulighed for at etablere mindre håndværks- og erhvervsvirksomheder inden for eksisterende byafgrænsning.

Området ved Fjellerup Østergård er ved lokalplan sikret bevaret som kulturhistorisk lokalitet og bypark, som også rummer rekreativt område.

Der er et udviklingsarbejde i gang, der har til formål at skabe sammenhæng mellem Fjellerup Strand og Fjellerup by, ligesom det skal skabe mulighed for, at turistsæsonen forlænges ud over ferieperioderne. Primær prioritering omhandler udviklingsarbejdet med projektet Strandliv – Fjellerup Strand, som er udvalgt til nationalt forsøgsprojekt med leg, tilgængelighed, ophold og aktivitet langs kysten som tema.