Landsbyer i bybånd

Bønnerup, Glesborg, Ørum, Fjellerup, Gjerrild, Stenvad, Trustrup, Lyngby, Ålsø og Ålsrode

Kommunalbestyrelsen har udpeget fire bybånd som primære områder for befolknings- og erhvervsvækst. Bybånd midt (Bønnerup, Glesborg, Ørum, Fjellerup, Gjerrild og Stenvad) og bybånd syd (Trustrup, Lyngby, Ålsø og Ålsrode) består primært af mindre byer på 200 - 1000 indbyggere. Prioriteringen af disse byer er derfor den første kategori i strategien for landsbyer. 

Der henvises til afsnittene om:

Henvisninger 

Links:

Norddjurs Kommunes hjemmeside