Den fleksible landsbymodel

Kommunalbestyrelsen vil se positivt på henvendelser om boligbyggeri lige uden for landsbyerne, der kan muliggøres ved en udvidelse af landsbyafgrænsningen. Der skal være tale om en begrænset udvidelse og opførelsen af en bolig, der ligger i naturlig forlængelse af en landsby.

I praksis betyder det, at konkrete forespørgsler om nye boliger tæt op ad eksisterende landsbyafgræsninger behandles løbende gennem kommuneplantillæg. Det gælder i alle afgrænsede landsbyer og vil altid baseres på en konkret vurdering.

Henvisninger

Links:

Norddjurs Kommunes hjemmeside