Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:

  • Sikre, at varmeforsyningen inden for kommunen sker på en miljøvenlig og energieffektiv måde.

Retningslinjer

  1. Nye, særligt energiproducerende virksomheder bør så vidt muligt lokaliseres sådan, at overskudsvarme kan udnyttes i eksisterende eller planlagte fjernvarmenet. Nye, særligt energiforbrugende virksomheder bør så vidt muligt lokaliseres sådan, at de kan tilsluttes nuværende eller planlagte fjernvarme- eller naturgasnet.

Redegørelse

Såvel i planlægningen som ved udøvelse af beføjelser i medfør af anden lovgivning skal der arbejdes for den samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige lokalisering af særligt energiproducerende og særligt energiforbrugende virksomheder.

Henvisninger