Nørager

Nørager er kategoriseret som en landsby i udvikling.

Nørager gennemskæres af vandløbet Nørager Bæk, som er rørlagt gennem en del af byen. Lavningen ved bækkens rørlægning kan dog stadig fornemmes, og lavningen med ens bevoksning danner et karaktergivende grønt træk gennem byen.

Den ældre bebyggelse i Nørager er samlet omkring den gamle landsbygade. Der er cirka 320 indbyggere i byen.

Nørager har en aktiv boldklub, der driver det velfungerende idrætsanlæg nord for byen ved Rygårdevej. Der er børnehave, som drives i et samarbejde mellem kommunen og byens udviklingsselskab. Der er forsamlingshus, dagligvarebutik, cafeteria og vandrehjem. Der ligger en del fremstillingsvirksomheder med ca. 100 arbejdspladser i den vestlige del af byen. Desuden er der vognmand og håndværksvirksomheder. Der er regionale busforbindelser til Randers og Grenaa.

Planlægningsmæssige forhold

Nørager er udlagt som byzone. Erhvervsområdet ligger i den vestlige del af byen.

I kommuneplan 2021 er der udlagt et nyt boligområde syd for Nyholmvej samt et nyt boligområde øst for byen langs Eskildsagre, da der er efterspørgsel efter byggegrunde i landsbyen. Det er også i overensstemmelse med strategien for landsbyer, hvor Nørager er kategoriseret som en landsby i udvikling.