Omdannelseslandsbyer

Stenvad og Øster Alling udpeges som omdannelseslandsbyer i kommuneplan 2021.

Omdannelseslandsbyer er særligt tiltænkt landsbyer med omkringliggende stedbundne kvaliteter, f.eks. adgang til særlig natur og landskab, som kan være attraktivt for tilflyttere og som kan udnyttes til at skabe et begrænset antal byggemuligheder. Det handler ikke om at ’udvikle’ landsbyerne i forhold til f.eks. befolkningsvækst eller offentlige services, men snarere at udnytte bosætningspotentialer til at skabe nogle få, attraktive byggemuligheder.

Ifølge Planloven, skal en omdannelseslandsby omfatte en landsby i landzone i et område med befolkningsmæssig tilbagegang. Både Stenvad og Øster Alling ligger i landzone og i sogn med befolkningsmæssig tilbagegang, og derfor lever de op til kriterierne for udpegningen.

Stenvad og Øster Alling er udpeget som omdannelseslandsbyer på grund af en samlet vurdering, der hviler på flere punkter:

  • Mulighederne for at udvide landsbyafgrænsningen i forhold til geografien, omkringliggende natur- og skovområder, m.m.
  • Bosætningspotentialer i landsbyen, især placering i forhold til bybånd, infrastruktur, m.m.
  • Norddjurs Kommunes deltagelse i et projekt om strategisk planlægning for landsbyer (Realdania), der blandt andet sat fokus på demografiske og geografiske analyser.
  • Potentiale for borgerengagement