Turisme og friluftsliv

Kyststrækningen og adgangen til naturen er Norddjurs Kommunes væsentligste ressourcer i forhold til bosætning og turismeudvikling og rummer et stort potentiale for videreudvikling. Turisterhvervet er et af Norddjurs Kommunes væsentligste erhverv, og gæster i området er med til at understøtte servicefaciliteter langs kysten og bidrager til opretholdelsen af en varieret detailhandel i byerne.

I Norddjurs Kommune er kystbåndet, udpeget i Plan- og Udviklingsstrategi 2019, vigtigt i forhold til at tiltrække såvel fastboende som turister, og det rummer et stort potentiale. Norddjurs Kommune og Djursland byder på en bred vifte af værdifulde natur-oplevelser og rekreative muligheder, som skal understøttes og udvikles. Turisme og friluftsliv handler ikke kun om tilgængelighed, men også om indhold. Derfor vil vi generelt arbejde for at øge naturindholdet, funktionaliteten og mulighederne for at komme ud i det fri.

Kystbåndet er central i temaet turisme og friluftsliv, men er også et tværfagligt begreb, der spiller ind i kommuneplanens andre temaer, blandt andet natur og landskab, klima, erhverv, byer og landsbyer, mobilitet, og kultur og fritid. Kystbåndet er rygraden i kommuneplanen, sammen med de fire bybånd. Det afspejler både Norddjurs Kommune i dag og en retning for den fremtidige udvikling.

I forhold til den fysiske planlægning, handler temaet turisme og friluftsliv om emner såsom sommerhusområder, campingpladser, lystbådehavne, adgang til naturen og badestrande. Det berør især områder ved Grenaa, Bønnerup Strand, Fjellerup, Naturpark Randers Fjord og Anholt. Det fører også til krydslinks til andre planlægningsemner, for eksempel bybånd øst og bybånd midt.

I planperioden forventes en ny kultur-, fritids-, turisme- og landdistriktspolitik vedtaget, sammen med tilhørende strategier for de enkelte områder.

Henvisninger

Links og dokumenter:

Norddjurs Kommunes hjemmeside