Strategi for landsbyer

Norddjurs Kommune indeholder mange mindre byer og landsbyer. Landsbyerne har forskellige forudsætninger og muligheder, og derfor er det vigtigt at planlægning for landsbyer er differentieret. Fokus i det strategisk planlægning er mindre byer og landsbyer med mellem 200 – 1000 indbyggere.

I Norddjurs Kommune drejer det sig om de følgende 16 landsbyer:

Bønnerup, Fjellerup, Gjerrild, Gjesing, Glesborg, Holbæk, Lyngby, Nørager, Ramten, Stenvad, Trustrup, Vivild, Voldby, Ålsrode, Øster Alling, Ørum

Bønnerup, Ørum, Glesborg, Fjellerup, Gjerrild og Stenvad tilsammen udgør bybånd midt. Lyngby, Trustrup og Ålsrode, sammen med den mindre landsby Ålsø, udgør bybånd syd. Derfor er disse landsbyer allerede udpeget af kommunalbestyrelsen som fokusområder for befolknings- og erhvervsvækst i Norddjurs Kommune.

De resterende 7 landsbyer er blevet opdelt i yderligere tre kategorier:

  • Landsbyer i udvikling
  • Landsbyer med lokalforankrede aktiviteter
  • Stille landsbyer

Kommunen omfavner også mange små landsbyer med under 200 indbyggere. I de små landsbyer er det borgerne, der driver udvikling. I kommuneplan 2021 er landsbyafgrænsninger ændret nogle få steder, hvor der er konkrete forespørgsler om nybyggeri. Det handler om mindre ændringer, hvor nybyggeri ligger i naturlig forlængelse af den eksisterende landsby. Derigennem skaber vi rammerne for begrænsede byggemuligheder, hvor der er konkrete ønsker for det. Med den såkaldte ’fleksible’ landsbymodel er kommunalbestyrelsen også åben for yderligere ændringer i landsbyafgrænsninger igennem tillæg til kommuneplanen.

At foretage en strategisk planlægning for landsbyer er vigtig i forhold til vores fokus på verdensmålene, især at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund (#11), samt handling gennem partnerskaber (#17). Kommunen kan og vil ikke handle alene, og andre aktører har en vigtig rolle i forhold til at opnå de målsætninger for Norddjurs landsbyer.

Henvisninger

Links:

Norddjurs Kommunes hjemmeside