Plan- og Udviklingsstrategi 2019

Norddjurs Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi 2019, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i april 2020, leder hen imod Kommuneplan 2021. Strategien er en overordnet plan for kommunens strategiske og fysiske udvikling. Den sætter fokus på hvor udviklingen prioriteres i Norddjurs Kommune i planperioden.

Plan- og udviklingsstrategien har fokus på:

  • Den stærke og innovative erhvervs- og bosætningskommune med styrkepositionerne Det Blå og Det Grønne
  • De to overordnede pejlemærker for styrket tværgående udvikling i bybåndene og kystbåndet
  • Vi vil arbejde på og opnå visionerne gennem partnerskaber og klyngedannelser med fokus på helhedsorienteret kommunikation og markedsføring.

I Plan- og Udviklingsstrategien besluttede kommunalbestyrelsen, at igangsætte en delvis revision af kommuneplanen med fokus på følgende temaer:

  • Udvikling i de udepede bybånd og kystbåndet
  • Planlægning for produktionserhverv
  • Landsbyplanlægning
  • Planlægning for oversvømmelse og erosion
  • Planlægning for større tekniske anlæg
  • Tværgående indsats for biologisk mangfoldighed og bæredygtige naturoplevelser i by og land.

Plan- og Udviklingsstrategien 2019 kan læses her [pdf].