Øvrige netværksbyer med byzone


Øvrige netværksbyer med byzone er mindre byer og større landsbyer med byzone. Det betyder, at der er udlagt arealer til byudvikling til både bolig- og erhvervsformål.

Der er stor forskel på, hvordan udviklingen har været i de enkelte byer, og hvornår den er foregået. De er alle en del af et større bynetværk, der knytter sig til de fire bybånd.

Flere af de øvrige byer anses også for at have udviklingspotentiale i mindre målestok, og det forventes, at behovet i de kommende år kan dækkes af de planlagte arealer.

Henvisninger