Naturpark i Norddjurs Kommune

Randers Fjord adskiller kommunerne Randers og Norddjurs. I 2018 blev Naturpark Randers Fjord certificeret som Dansk Naturpark, dengang den 8. af slagsen i landet.

Danske Naturparker er en certificering under Friluftsrådet. En naturpark er et større sammenhængende landskab, som er en velafgrænset større landskabelig enhed med stor landskabelig skønhed og natur- og kulturhistorisk værdi.

Naturparken strækker sig langs Randers Fjord fra Randers Bro og til udmundingen i Kattegat ved Udbyhøj.

Statisk kort

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

  • Naturpark Randers Fjord skal formidles, så områdets natur og kulturværdier bliver synliggjort for kommunens borgere og for turister.
  • Oplevelsesmulighederne langs Randers Fjord skal forbedres, samtidig med at værdierne bevares.
  • Der skal skabes mulighed for bedre adgang til fjorden med nye aktiviteter inden for turisme og andre erhverv.

Redegørelse

Naturpark Randers Fjord danner afsæt for formidling, koordinering og udvikling af naturparkens natur og kulturværdier.

Værdierne skal – i samspil med lodsejerne – søges benyttet til at skabe naturoplevelser og aktiviteter til glæde for kommunens borgere og turister.

Naturpark Randers Fjord rummer potentiale inden for naturforbedringer, friluftsliv, formidling, naturoplevelser og oplevelsesøkonomi, som kan udnyttes til gavn for naturen, landbruget og kommunens borgere og turister.

Fjordlandskabet i Norddjurs Kommune er et område med et stort udviklingspotentiale for natur- og turismeoplevelser.

Der arbejdes ligeledes med at styrke formidling af fjordens værdier. Det sker i samarbejde med frivillige aktive.

Naturpark Randers Fjord har egen hjemmeside, www.naturparkrandersfjord.dk.